Produkty

Tekutá guma AQUAIZOL UV Strešný náter

Tekutá guma AQUAIZOL UV Strešný náter

Jednozložková, trvalo pružná vodotesná náterová suspenzia určená pre hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých i iných strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzna a trvalo odolná vode i všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jej životnosť minimálne 15 rokov.

Jednozložková, trvalo extrémne pružná hydroizolačná hmota, pozostávajúca z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych UV aditív a pigmentov.

 • je dodávaná ako jednozložková
 • má ideálnu spracovateľnosť, nanáša sa štetkou, valčekom alebo  asfaltérskou kefou, prípadne  striekacou pištoľou
 • je úplne vodotesná
 • má výbornú priľnavosť k asfaltovým pásom, azbestocementu, plechu, betónu,  drevu aj polyuretánu
 • má vysokú pružnosť a ťažnosť aj v minusových teplotách
 • je odolná voči UV žiareniu 
 • je vhodná pre strechy so spádom 2 - 20 °
 • je trvalo odolná voči účinkom mrazu
 • náter zasychá cca 2hodiny a po 24 hodinách je pochôdzny
 • farba náteru: čierna
 • obsah sušiny: 65 ± 1%
 • minimálna filmotvorná teplota:> 5 ° C
 • mrazuvzdornosť: min. 25 cyklov
 • prídržnosť náteru k podkladu v (MPa): min. 1,2
 • pevnosť v ťahu (MPa): min. 1,20
 • prieťažnosť (%): 180
 • vodotesnosť 120 min: 0,0 l/m2

Tekutá guma je jednozložková, trvalo pružná vodotesná náterová suspenzia určená pre hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzny a trvalo odolná
vode i všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jej životnosť minimálne 15 rokov.

Na stiahnutie

Odborné poradenstvo

Napriek pomerne krátkemu trojročnému pôsobeniu na trhu máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebmíctva a stavebných materiálov. Tieto skúsenosti v spojení s neustálym vzdelávaním a rozširovaním poznatkov v tejto oblasti sú zárukou vysoko odborného a kvalifikovaného poradenstva zameraného predovšetkým na spokojnosť zákazníka.

Individuálny prístup

Pretože požiadavky každého projektu a každého zákazníka sú špecifické, pristupujeme ku každému projektu individuálne a snažíme sa nájsť ideálne riešenie zohľadňujúce rovnako požiadavky projektu ako aj požiadavky zákazníka.

Garancia kvality

Dôkazom kvality nami ponúkaných produktov je množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné pôsobenie týchto produktov nie len na slovenskom, ale aj na svetovom trhu.