Produkty

Prísada do betónov a mált CONTRAFREEZE

Prísada do betónov a mált CONTRAFREEZE

Bezchloridový kvapalný urýchľovač tuhnutia. Môže sa tiež využiť ako prísada proti mrazu.

Contrafreeze je bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom určená do betónov a cementových mált. Contrafreeze neskracuje dobu spracovateľnosti čerstvej zmesi. Vedie k rýchlemu nárastu počiatočnej pevnosti a k zvýšeniu konečnej pevnosti.

CONTRAFREEZE je kvapalný roztok, ktorý je nehorľavý a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Obvyklé dávkovanie je 0,5 2,5 litra na 100 kg cementu pri znižovaní podielu vody. Nami doporučené dávkovanie je 1,5 2 litry na 100 kg cementu, až do teploty pod bodom mrazu 10 °C.

Výrobok nájde uplatnenie hlavne v zimnom období, ale nič nebráni jeho celoročnému používaniu. Tento urýchľovač tuhnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom je použiteľný ako do betónových, tak do maltových zmesí.

Odborné poradenstvo

Napriek pomerne krátkemu trojročnému pôsobeniu na trhu máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebmíctva a stavebných materiálov. Tieto skúsenosti v spojení s neustálym vzdelávaním a rozširovaním poznatkov v tejto oblasti sú zárukou vysoko odborného a kvalifikovaného poradenstva zameraného predovšetkým na spokojnosť zákazníka.

Individuálny prístup

Pretože požiadavky každého projektu a každého zákazníka sú špecifické, pristupujeme ku každému projektu individuálne a snažíme sa nájsť ideálne riešenie zohľadňujúce rovnako požiadavky projektu ako aj požiadavky zákazníka.

Garancia kvality

Dôkazom kvality nami ponúkaných produktov je množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné pôsobenie týchto produktov nie len na slovenskom, ale aj na svetovom trhu.