Produkty

Protipožiarna náterová hmota Adina

Protipožiarna náterová hmota Adina

Adina protipožiarna náterová hmota je vysokoviskózna pastovitá hmota, ktorá po naaplikovaní a vysušení vytvára šedo-biely, súvislý, hladký, matný povlak. Je na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.

V súčasnosti svojím zložením a hodnotami odolnosti proti ohňu je Adina celosvetovo unikátna protipožiarna náterová hmota.

Adina protipožiarna náterová hmota je vysokoviskózna pastovitá hmota, ktorá po naaplikovaní a vysušení vytvára šedo-biely, súvislý, hladký, matný povlak. Je na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.

V súčasnosti svojím zložením a hodnotami odolnosti proti ohňu je Adinacelosvetovo unikátna protipožiarna náterová hmota.

Adina je Česko-Slovenský výrobok chránený celosvetovým patentom.

Svetovo patentovo chránený výrobok.

Protipožiarna náterová hmota “ADINA“ vytvára v procese horenia svojim tepelným rozkladom na povrchu chráneného materiálu hrubú, nehorľavú, tepelne izolujúcu vrstvu, ktorá zvyšuje požiarnu odolnosť dreva proti pôsobeniu ohňa a sálavého tepla.

Protipožiarne údaje

KLASIFIKÁCIA REAKCIE NA OHEŇ PODĽA STN EN 13 501-1 + A1 :2010

Klasifikácia reakcie na oheň B-s2,d0 pre nános 350 g/m2 hmoty ADINA
Klasifikácia požiarnej odolnosti EI 15, EI 30, EI 45 Platí pre nános hmoty od 350 g do max. 2000 g/m2

Fyzikálna a technická charakteristika

Objemová sušina min. 67,1%
Obsah riedidiel VOC / EC / 0%
Hustota 1,314 g/cm3
pH 8,3
Priľnavosť k podkladu betón -2,27 Mpa
drevo - 0,72 Mpa
Oderuvzdornosť 57 sekúnd – brúsenie

 

 

Slúži na ochranu dreva a výrobkov na báze dreva pred pôsobením ohňa a sálavého tepla. Vďaka svojmu zloženiu je vhodná do interiéru aj exteriéru ako protipožiarna úprava OSB dosiek, ktoré sú súčasťou sendvičového panela drevostavieb.Kombináciou mimoriadnej priľnavosti a oderuvzdornosti sú drevené výrobky ošetrené hmotou ADINA schopné odolávať mechanickému namáhaniu otrasom, prevozom, rezaniu, píleniu, osádzaniu pri montáži. Potrebné je zdôrazniť, a tým sa líši od doposiaľ ponúkaných technických náterov, že sa jedná o náterovú hmotu, ktorú vzhľadovo možno porovnať s estetickými dekoratívnymi nátermi.

Príprava povrchu

Hmotu ADINA aplikujeme na podklad o relatívnej vlhkosti max.20 %, očistený od konzervačných prípravkov pre dosiahnutie dokonalej priľnavosti k podkladu.

Príprava hmoty

ADINA musí byť pred aplikáciou dôkladne premiešaná a taktiež počas celého procesu aplikácie musí byť nepretržite premiešavaná.

Ručné nanášanie

Stierka, štetec , valček.

Riedenie

Riedenie vodou podľa potreby a druhu aplikácie.

Vzduchové striekanie

otvor trysky 2,5mm, tlak 4 bary

Sušenie

Pre priemyselné aplikovanie hmoty ADINA je vypracovaný aplikačný predpis s doporučeným sušením

Nanášanie

Na základe fyzikálnych vlastností hmoty ADINA sa neodporúča aplikovať v jednom nánose väčšie množstvo ako 1000 g/m2.

Nanáša sa v suchom prostredí pri optimálnej teplote okolo 25 ± 2°C a relatívnej vlhkosti 50 ± 5 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie, môžu byť príčinou rôznych vád naaplikovanej hmoty.

Odborné poradenstvo

Napriek pomerne krátkemu trojročnému pôsobeniu na trhu máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebmíctva a stavebných materiálov. Tieto skúsenosti v spojení s neustálym vzdelávaním a rozširovaním poznatkov v tejto oblasti sú zárukou vysoko odborného a kvalifikovaného poradenstva zameraného predovšetkým na spokojnosť zákazníka.

Individuálny prístup

Pretože požiadavky každého projektu a každého zákazníka sú špecifické, pristupujeme ku každému projektu individuálne a snažíme sa nájsť ideálne riešenie zohľadňujúce rovnako požiadavky projektu ako aj požiadavky zákazníka.

Garancia kvality

Dôkazom kvality nami ponúkaných produktov je množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné pôsobenie týchto produktov nie len na slovenskom, ale aj na svetovom trhu.