Produkty

Junifol

Junifol

Hydroizolačné fólie Junifol sú vyrábané z vysoko kvalitného granulátu polyethylénu (PE). Materiál je odolný voči chemikáliám, roztokom zásad, kyselín a solí. Je odolný voči plesniam, mikroorganizmom a prerastaniu koreňov. Taktiež nemá vplyv na zmenu kvality pitnej vody. 

Hydroizolačné fólie Junifol sú vyrábané z vysoko kvalitného granulátu polyethylénu (PE). Materiál je odolný voči chemikáliám, roztokom zásad, kyselín a solí. Je odolný voči plesniam, mikroorganizmom a prerastaniu koreňov.

Hrúbka:

 • 0,6 mm
 • 0,75 mm
 • 1 mm
 • 1,5 mm
 • 2 mm
 • 2,5 mm
 • 3 mm

Šírka:

 • 1,55 m
 • 1,65 m
 • 1,95 m
 • 5,1 m
 • 8 m

Junifol sa používa na spodné izolácie skládok komunálneho odpadu, zakrývanie skládok komunálneho odpadu, nádrže na zachytávanie priemyslových a poľnohospodárskych odpadových vôd, izolácie základov nádrží a čerpacích staníc PHM, izolácie parkovísk, benzínových čerpacích staníc, diaľnic pre zamedzenie kontaminácie spodných vôd, ochrana proti pesakovaniu vody z jazier, riečnych násypov a svahov, riečnych kanálov, nádrží pre pitnú a úžitkovú vodu, zavlažovacie tunely a izolácie priehrad, izolácie tunelov, mostov a viaduktov a izolácie stavieb.

Odborné poradenstvo

Napriek pomerne krátkemu trojročnému pôsobeniu na trhu máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebmíctva a stavebných materiálov. Tieto skúsenosti v spojení s neustálym vzdelávaním a rozširovaním poznatkov v tejto oblasti sú zárukou vysoko odborného a kvalifikovaného poradenstva zameraného predovšetkým na spokojnosť zákazníka.

Individuálny prístup

Pretože požiadavky každého projektu a každého zákazníka sú špecifické, pristupujeme ku každému projektu individuálne a snažíme sa nájsť ideálne riešenie zohľadňujúce rovnako požiadavky projektu ako aj požiadavky zákazníka.

Garancia kvality

Dôkazom kvality nami ponúkaných produktov je množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné pôsobenie týchto produktov nie len na slovenskom, ale aj na svetovom trhu.