Produkty

REWA TOP 140

REWA TOP 140

Difúzna otvorená trojvrstvová poistná hydroizolácia na báze polypropylénu

UV stabilizovaná trojvrstvová difúzne otvorená poistná hydroizolácia na báze polypropylénu s hydrofobizovaným povrchom. Chráni vrstvy striech a podstrešné priestory pred prenikaním vody a snehu v prípade poškodenia krytiny, netesnostami skladanej krytiny, prípadne pred vodou kondenzujúcou na spodnom povrchu krytiny. Verzia označená "2xSK" je dodávaná s integrovanými lepiacimi okrajmi na obidvoch stranách presahov.

Vlastnosť

Hodnota

Pevnosť v ťahu, pozdĺžne/priečne

295/220 N/50 mm

Ekvivalentná difúzna hrúbka - Sd

0,02 m

Stálosť za tepla

- 40 až + 80 °C

Odolnosť voči UV žiareniu

3 mesiace

Vodotesnosť

W1 (vodotesná)

Šírka

1,5 m

Dĺžka

50 m

Hmotnosť kotúča

ca. 13 kg

Balenie

75 m2 / kotúč; 2 100 m2 / paleta

Vo všetkých skladbách šikmých striech a fasád na tepelnú izoláciu. Pri montáži je nutné dodržiavat presah 15 cm, ktorý je na fóliách vyznacený. Pod kontralaty použite tesniacu páskuDIFFLEX THERMO-NDB (prípadne DIFFLEX DB 75). Všetky spoje fólie doporucujeme zlepit opravnou lepiacou páskou DIFFLEX THERMO-TAPE al. DIFFLEX TOP-TAPE, pri spojoch so stenou, komínom, atd. použite butylovú pásku DIFFLEX THERMOBUTYL, na utesnenie prienikov DIFFLEX THERMO-FLEX a na podlepenie výsekov resp. napojenia na oplechovanie DIFFLEX KLEB+DICHT.

Ďalšie BWK - Poistné hydroizolácie a parozábrany

Odborné poradenstvo

Napriek pomerne krátkemu trojročnému pôsobeniu na trhu máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebmíctva a stavebných materiálov. Tieto skúsenosti v spojení s neustálym vzdelávaním a rozširovaním poznatkov v tejto oblasti sú zárukou vysoko odborného a kvalifikovaného poradenstva zameraného predovšetkým na spokojnosť zákazníka.

Individuálny prístup

Pretože požiadavky každého projektu a každého zákazníka sú špecifické, pristupujeme ku každému projektu individuálne a snažíme sa nájsť ideálne riešenie zohľadňujúce rovnako požiadavky projektu ako aj požiadavky zákazníka.

Garancia kvality

Dôkazom kvality nami ponúkaných produktov je množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné pôsobenie týchto produktov nie len na slovenskom, ale aj na svetovom trhu.